วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิธีกำจัดหอยทาก


วิธีกำจัด “หอยทาก” วัชพืชตัวร้าย

หอยทาก จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และจะพบ แพร่หลายในช่วงฤดูฝน เพื่อออกหากิน ในเวลากลางคืน เวลากลางวัน จะอาศัยที่ร่มหลบแสงแดด หอยทากมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ เมื่ออายุได้ประมาณ 5 ถึง 8 เดือน ชอบวางไข่ ตามซากกองใบไม้ ขอนไม้ที่ผุ หรือใต้ผิวดินที่ร่วนซุยและชื้น วางไข่ เป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 200-300 ฟอง ตัวหนึ่งๆจะวางไข่ได้ปีละประมาณ 1,000 ฟอง เมื่อฟักออกเป็นตัวอ่อนแล้วเปอร์เซ็นรอดน้อยมาก หอยทากมีอายุยืนเฉลี่ยประมาณ 5 ปี และถึงจะเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ช้าแต่ก็สามารถกัดกินยอดอ่อน ทําลายผลผลิตของ เกษตรกรได้อย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน ซึ่งวิธีการกําจัดหอยทาก มีดังนี้1.กากกาแฟ นอกจากจะเป็นปุ๋ยได้อย่างดีแล้ว คาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟยังเป็นสารพิษขนานเอกของและหอย ทากอีกด้วย นํากากกาแฟมาโรยไว้รอบๆแปลงผัก หรือรอบๆ กระถาง ความหยาบของกากกาแฟจะช่วยไม่ให้หอยทากเดินผ่านเข้าไปกินพืชผัก เพราะกากกาแฟจะติดลําตัวหอยทากเมื่อมันเดินผ่าน และกาแฟดําเข้มข้นที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเยอะ ก็สามารถนํามาฉีดพ่นให้ทั่วแปลงผัก เพื่อป้องกันแมลง ทาก และ หอยทาก ไม่ให้กิน ใบพืชได้อีกด้วย หรือหากมันกินเข้าไปจะตายทันที เพราะฤทธิ์ของคาเฟอีนนั่นเอง หากจะฉีดพ่นทางใบควรใช้กาแฟดําเข้มข้นผสมนํ้า อัตราส่วนเข้มข้น 1 ถ้วยต้องมีคาเฟอีนไม่ตํ่ากว่า 1-2 % หากเจือจางจะเหมือนนํ้าชาทั่วไปจะไม่สามารถทําให้ตายได้

2.หินภูเขาไฟ มีอยู่หลายชนิด ลักษณะมีฟองอากาศอยู่ข้างใน เป็นรูโพรงเหมือนฟองนํ้า นอกจากจะนํามา เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง และใช้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และยังสามารถนํามาโรยรอบๆ กระถางหรือแปลงผัก เพื่อ ป้องกันหอยทากได้ด้วย เพราะหินภูเขาฟะมีความคมและหยาบถึงขั้นบาดผิวหนังได้เลย ซึ่งเป็นสิ่งที่หอยทากไม่ ชอบ เพราะมันต้องใช้ลําตัวเดิน นอกจากนี้หินภุเขาไฟมีพลังลึกลับในตัวของมันเอง มีแรงดึงดูดเหมือนแม่เหล็ก หากหอยทาก เดินผ่านมันจะหมดเรี่ยวแรงทันที

3.สาหร่ายทะเล เป็นพืชที่เราสามารถนํามาป้องกันหอยทากได้ โดยการนําสาหร่ายไปตากแดดให้แห้ง และนํามาวางไว้รอบๆ แปลงผัก หรือรอบๆกระถาง หอยทากจะไม่มาใกล้ เพราะสาหร่ายทะเลมีความเค็มอยู่ใน ตัว และเวลาแห้งแล้วมันจะหยาบๆ กรอบๆ หอยทากไม่ชอบอะไรที่เค็มๆ หยาบๆ

4.ลวด ให้นําลวดมาพันไว้รอบกระถางต้นไม้ หรือหากปลูกพืชลงดิน ก็ให้หาแผ่นไม้เก่าๆ ที่ไม่ใช้แล้วมา ทํารั้วกั้นแปลงผัก ความสูงจากดินประมาณ 1 คืบ แล้วใช้ลวดมาวางราบกับสันไม้ จากนั้นตอกยึดลวดให้เป็น แนวขนานกับไม้เพื่อป้องกันหอยทากเดินเข้าไปกินแปลงผัก เพราะลวดที่ตากแดดในตอนกลางวัน จะมีพลังงานจากแสงอาทิตย์เก็บอยู่เป็นจํานวนมากพอที่จะช๊อตหอยทากได้เมื่อปากหรือหนวดของมันไปสัมผัสกับลวด แล้วมันจะหันเหไปทิศทางอื่น

5.เปลือกไข่ มีประโยชน์สารพัด ไม่ใช่แค่ปุ๋ยอย่างดี แต่เป็นเพชรฆาตของหอยทากเลยทีเดียว นําเปลือก ไข่ไปล้างให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง แล้วนํามาบี้ให้แตกเป็นชิ้นๆ ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป แล้วนําไปโรยไว้ รอบแปลงผัก หรือรอบกระถางต้นไม้ โดยหงายเปลือกด้านในสีขาวขึ้น ห้ามควํ่า เปลือกไข่ที่คมจะบาดลําตัวของ ทากและหอยทาก และในเปลือกไข่จะมีสารแคลเซียมคาร์บอเนตที่ทากและหอยทากไม่ชอบ ซึ่งจะละเหยออกมา ทําให้มันไม่เข้าใกล้

6.กระเทียม มีธาตุกํามะถันสูง ที่สามารถต่อต้าน ขจัด ยับยั้ง และป้องกันสัตว์และแมลงต่างๆ ได้เป็น อย่างดี โดยการนํากระเทียมประมาณ 2-3 กํามือ มาตําให้ละเอียด แล้วนําไปแช่นํ้า 1 แกลลอน หรือ 16 ถ้วย (ตัก เปลือกกะเทียมที่ลอยอยู่ทิ้งไป) แช่นํ้าค้างคืนไว้ 1 คืน จากนั้นกรองนํ้ากระเทียมด้วยผ้าขาวบาง เอาแต่นํ้าและ นําไปฉีดพ่นตามแปลงผัก และตามกระถางต้นไม้ให้รอบ กลิ่นของกระเทียมจะขับไล่หอยทาก และแมลงต่างๆ ออกไป โดยไม่เป้นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด

7.ถ่านที่ใช้หุงต้ม วิธีการโดยการนําถ่านมาบดให้เป็นผงๆ หยาบๆ ไม้ที่ใช้เผาถ่านบางชนิด มีความแข็งมาก เมื่อนํามาบดถ่านจะมีมุมแหลมๆ แข็งๆที่สามารถบาดลําตัวของหอยทากได้ และถ่านที่ตากแดดไว้ อย่างน้อย3 ชั่วโมง จะมีพลังงานกระแสไฟฟ้าสะสมอยู่ เมื่อหอยทาก เดินผ่านจะโดนถ่านดูด ลักษณะคล้ายไฟดูด ทําให้ทากและหอยเสียการทรงตัว มึนๆ แต่ไม่ถึงตาย ซึ่งสามารถใช้เป็นรั้วป้องกันขโมยได้อีกทางหนึ่ง หรือถ้ามี ปริมาณมากก็ต้องกําจัดด้วยสารเคมีจําพวกนิโคลชาไมด์ เมทไทโอคาร์บ หรือเมททัลดีไฮด์ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม